• پانیس وی پی ان | PanisVPN

سرویس پروکسی تلگرام

یکماهه
: قیمت (تومان) 15/000

به ازای هر ماه 15/000 تومان

دو ماهه
: قیمت (تومان) 28/500

به ازای هر ماه 14/250 تومان

سه ماهه
: قیمت (تومان) 40/000

به ازای هر ماه 13/300 تومان

شش ماهه
: قیمت (تومان) 63/000

به ازای هر ماه 10/500 تومان

یکساله
: قیمت (تومان) 90/000

به ازای هر ماه 7/500 تومان

این سرویس مناسب اتصال به پروکسی تلگرام می باشد؛ در این سرویس امکان اتصال به VPN وجود ندارد
  •   پرسرعت و دارای پینگ پایین
  •   بدون قطعی
  •   مولتی یوزر - 2 کاربره
  •   قابل استفاده در تلگرام رسمی و غیر رسمی
  •   بدون محدودیت حجمی و سرعت
  •   قابل استفاده در تمام سیستم عامل ها